Swedish English Spanish
Panama weather:

Teak - Tectona grandis

Teak (Tectona grandis) är ett tropiskt träslag som har sitt urbestånd i Burma, Thailand och Indien. Idag odlas Teak över stora delar av världen. Ett passande klimat för teak består av en torrperiod på 3 till 5 månader, en regnperiod med mellan 1 500 och 2 000 mm nederbörd/år samt en temperatur mellan 22° och 35°C. Arten har anpassat sig mycket väl i Centralamerika med omfattande teakplanteringar i såväl Panama som Costa Rica.

Form och storlek varierar med hänsyn till lokala förhållanden och trädets ålder. Under gynnsamma omständigheter kan en höjd om 40-45 m uppnås. Den kvistfria delen av stammen kan vara 25-27 m. Vanligast är dock 9-11 m. För diametern förekommer värden upp till 2,4 m men vanligtvis ligger den mellan 0.4-0.8 m.

Tillväxtpotential för odlad teak

Tillväxtpotential för odlad teak

Källa: The management of teak plantations, Julio César Centeno, PhD

Forwood miljöarbete

Forwood värnar om den biologiska mångfalden och den naturliga djungelfloran, därför äger bolaget idag ca 400 hektar med orörd djungel som därmed blir fredad från olaglig avverkning eller svedjebruk vilket skapar ett rikt liv för djungelns alla invånare Se bilder här.

Verksamhetsområden

  • Virkeshandel
  • Skogsvärderingar
  • Förvaltning av skog
  • Avverkning
  • Containerlastning
  • Transport & Logistik
Producerad av Chillicon webbyrå