Swedish English Spanish
Panama weather:

Efterfrågan på Teak

Virke och träprodukter är en av världens viktigaste handelsgrupper. De till ITTO* anslutna producentländerna exporterade under 2007 ca 11,7 miljoner m3 stock, till ett värde av nästan 1,5 miljard USD.

Efterfrågan på skog har historiskt sett stigit i takt med jordens befolkningstillväxt och ingenting pekar på att trenden kommer att brytas. Tvärtom leder tillväxten i Asien till ökat byggande vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på timmer.

Asien är den största marknaden för teak. Indien, Japan och Kina står för en betydande del av konsumtionen av tropiskt trä och det är framförallt marknaden i Sydostasien som expanderar. En stor del av råvaran förädlas vidare till t.ex. möbler för export.

Ökning skogsavverkningsvolym mot befolkningsökning

Befolkningsvolym vs skogsavverkning

Källa: Sutton, W.R.J. 1993. "The World's Need for Wood."

*ITTO, (International Tropical Timber Organization) är en fristående organisation som verkar för bevarande och långsiktigt god förvaltning, användning och handel med tropiskt virke. Medlemmarna representerar 80 procent av världens tropiska skogar och 90 procent av den globala världshandeln med tropiskt timmer.

Forwood miljöarbete

Forwood värnar om den biologiska mångfalden och den naturliga djungelfloran, därför äger bolaget idag ca 400 hektar med orörd djungel som därmed blir fredad från olaglig avverkning eller svedjebruk vilket skapar ett rikt liv för djungelns alla invånare Se bilder här.

Verksamhetsområden

  • Virkeshandel
  • Skogsvärderingar
  • Förvaltning av skog
  • Avverkning
  • Containerlastning
  • Transport & Logistik
Producerad av Chillicon webbyrå