Swedish English Spanish
Panama weather:

Om Teak

Efterfrågan på teak har ökat i decennier och allt tyder på att utvecklingen fortsätter. Teak har lång hållbarhet, är lätt bearbetat, attraktivt och starkt. Med minskad tillgång till teak från naturliga skogar är planteringar en allt viktigare källa till timmer för att möta efterfrågan.

Den ökande miljömedvetenheten har väckt ett betydande motstånd mot att använda teak från naturskogar - Svaret är naturligtvis odlad teak.

Teak är utomordentligt beständigt i utomhusmiljö. Det har ett högt innehåll av kisel och garvsyror och är ett medeltungt träslag med små rörelser vid fuktkvotsförändring. Det har god beständighet mot röta och insekter, även termiter. Träslaget har dessutom konserverande egens

kaper som motverkar korrosion på metalliska beslag. Cirka tre år efter plantering har trädet utvecklat egenskaper som gör virket svårantändligt, vilket fungerar som ett naturligt skydd mot brand.

Splintveden* är normalt 2-3 cm och färgen varierar från vit till ljusgrå. Rå kärnved är grönaktigt gul och efter torkning ljusbrun till mörk kastanjebrun, ofta förekommer mörkbruna till svarta strimmor. Teakens färg varierar med dess växtplats. Teak från Java är normalt ljusare, medan den från Burma (Myanmar) är mörkare. Vedstrukturen är livligt dekorativ på grund av ringporighet och parenkymceller. Kärlen i vårveden är grova. Kärlen kan innehålla mörka eller kritfärgade substanser. Nytorkad yta har ofta ljusgrå fläckar, som dock oftast mörknar och jämnas ut. En obehandlad yta av teak känns fet.

Användningsområdena för teak är många; hushållsartiklar, dörrar och fönsterkarmar, trädgårdsmöbler, båtdäck, golv, lister, bänkskivor, stolpar, interiörer med mera. Teak används kanske framförallt för sitt vackra utseende och för dess unika egenskaper som gör det extra användbart för ytor med stora krav på beständighet och slitstyrka.

I Asien har teak sedan århundraden varit ett eftertraktat byggnadsmaterial. Som exempel kan vi i Burma (Myanmar) ännu idag beundra och färdas över den makalösa 1,5 km långa bron, U-Bein, byggd helt i teak runt mitten av 1800-talet. I Thailand finns som exempel Vimanmek Teak Palace vilket är världens största gyllene teakhus, byggt helt utan spikar.

*Splintved eller splint är den yttre delen av en trädstam, mellan kambium och kärnveden. Splintveden står för transporten av vatten och mineraler från rot till blad - det är därför splintved känns våtare än kärnved i ett nyfällt träd.

Forwood miljöarbete

Forwood värnar om den biologiska mångfalden och den naturliga djungelfloran, därför äger bolaget idag ca 400 hektar med orörd djungel som därmed blir fredad från olaglig avverkning eller svedjebruk vilket skapar ett rikt liv för djungelns alla invånare Se bilder här.

Verksamhetsområden

  • Virkeshandel
  • Skogsvärderingar
  • Förvaltning av skog
  • Avverkning
  • Containerlastning
  • Transport & Logistik
Producerad av Chillicon webbyrå