Swedish English Spanish
Panama weather:

Miljö

Skog och skogliga resurser är regelbundet föremål för omfattande klimat- och miljöutredningar och att växthuseffekten är ett globalt problem som i olika utsträckning påverkar oss alla har knappast undgått någon. Enligt en rapport publicerad av FN-organet FAO uppskattar man den årliga skogsavverkningen mellan år 2000 och 2005 till 7,3 miljoner hektar skog per år, vilket motsvarar hela Panamas yta eller 200 km2 per dag!

Omkring 30 % av jordens landyta är täckt av skog och tropisk regnskog utgör 26 %. Man uppskattar att världens skogar binder 283 Gt (gigaton) koldioxid i dess biomassa samt 638 Gt inom hela ekosystemet. Därmed innehåller världens skogar mer koldioxid än hela atmosfären. Genom avverkning ödeläggs dock enorma områden varje år. Att tala om katastrof är ingen överdrift, miljöeffekterna är betydande och kommer att påverka oss alla.

Källa: Vergara och Briones, 1987, FAO:s rapport Global Forest Resources Assessment, 2005.

Dåtida och framtida koncentrationer atmosfärisk koldioxid & jordens yttemperatur

Dåtida och framtida koncentrationer atmosfärisk koldioxid & jordens yttemperatur

Källa: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Forwoods miljöarbete

Forwood är mycket noga med att förvalta sitt ansvar som en av Panamas största ägare och förvaltare av odlad teak. Koncernen arbetar långsiktigt tillsammans med bland annat Panamas skogs- och miljö- departement, Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), med skogsvård och naturfrågor. När det gäller mark och vatten är Forwood tydliga med det stora värdet av dessa tillgångar och att dålig förvaltning kan leda till allvarliga framtida problem.

Forwood miljöarbete

Forwood värnar om den biologiska mångfalden och den naturliga djungelfloran, därför äger bolaget idag ca 400 hektar med orörd djungel som därmed blir fredad från olaglig avverkning eller svedjebruk vilket skapar ett rikt liv för djungelns alla invånare Se bilder här.

Verksamhetsområden

  • Virkeshandel
  • Skogsvärderingar
  • Förvaltning av skog
  • Avverkning
  • Containerlastning
  • Transport & Logistik
Producerad av Chillicon webbyrå